Dostawa urządzeń informatycznych na potrzeby Filtra Epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej

Znak sprawy:  14/BL/URZĄDZENIA INFORMATYCZNE-FILTR/PN/16

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość: poniżej 135 000 euro
termin składania ofert: 18.05.2016 r.  godz. 10.00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

w związku z realizacją projektu KIK/02 „Budowa filtra epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

postępowanie unieważnioneData wytworzenia: 2016-05-04 11:00 Autor: Małgorzata Kalinowska Data publikacji: 2016-05-04 11:00 Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kalinowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-11 Osoba modyfikująca: