Dostawa urządzeń sieciowych dla Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Znak sprawy:  56/BL/URZĄDZENIA SIECIOWE/PN/15

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość:
o wartości poniżej 134 000 euro
termin składania ofert: 25.09.2015 r.  11:00Data wytworzenia: 2015-09-16 Autor: Ewa Smęt Data publikacji: 2015-09-16 11:25 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Smęt Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-11 Osoba modyfikująca: