Dostawa wraz z montażem mebli do budynku Filtra Epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej

nr sprawy: 70/BL/MEBLE DO FILTRA III/PN/15

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

wartość: poniżej 134 000 euro

termin składania ofert: 26.11.2015 godz. 11:00

w związku z realizacją projektu KIK/02 „Budowa filtra epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONEData wytworzenia: 2015-11-13 16:16 Autor: Data publikacji: 2015-11-13 16:16 Osoba udostępniająca na stronie: Anna Leman Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-11 Osoba modyfikująca: