INFORMACJA O ZBĘDNYCH LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

Urząd do Spaw Cudzoziemców działając na podstawie § 7 ust. 1 i 3 oraz na podstawie § 38 i § 39 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r. Nr 114, poz. 761) informuje, że posiada do nieodpłatnego przekazania bez obowiązku zwrotu lub przekazania w formie darowizny nw. zużyte składniki majątku ruchomego:

Pozycja    Nazwa składnika majątku    Nr inwentarzowy      Ilość (szt.)
1.              OPEL VECTRA WI 47094     311-000337                1             

Uwagi: WYEKSPLOATOWANY Rok prod. 1997, poj. 2498 cm3, benzyna, osobowy, liczba miejsc 5 – nadwozie widoczne ślady korozji; silnik – osprzęt silnika kompletny bez widocznych wad i usterek; wymaga przeprowadzenia naprawy, widoczne ślady oleju silnikowego w zbiorniczku wyrównawczym (uszkodzona uszczelka pod głowicą), brak możliwości uruchomienia (niesprawny akumulator).

Pozycja    Nazwa składnika majątku    Nr inwentarzowy      Ilość (szt.)
2.              OPEL VECTRA WI 47092    311-002428                1        

Uwagi: WYEKSPLOATOWANY, rok prod. 1996, poj. 1796 cm3, benzyna, nadwozie – widoczne ślady korozji oraz zarysowania lakieru; silnik – osprzęt kompletny bez widocznych wad i usterek, brak korka zbiornika do spryskiwaczy, praca silnika w pełnym przedziale prędkości obrotowej, bez zastrzeżeń.

W przypadku zainteresowania przyjęciem ww. składnika majątku należy złożyć pisemny wniosek (zgodnie z § 38 ust. 4 w przypadku nieodpłatnego przekazania lub zgodnie z § 39 ust. 4 w przypadku darowizny) do Dyrektora Generalnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców na adres: ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa z dopiskiem „wniosek o nieodpłatne przekazanie mienia” w terminie do dnia 24 marca 2015 r., do godz. 12.00.

We wniosku należy podać nazwę składnika majątku zgodnie z powyższymi informacjami.

Szczegółowych informacji na temat składników wymienionych w pozycjach:

nr 1 udziela pan Michał Naglewski – tel. 22 60 150 15.
nr 2 udziela pan Krzysztof Olczak – tel. 22 729 80 73 wew. 108

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2015-03-11 12:02 Autor: Data publikacji: 2015-03-11 12:02 Osoba udostępniająca na stronie: Aleksander Wyszyński Data ostatniej modyfikacji: 2015-03-11 Osoba modyfikująca: