Modernizacja Systemu Pobyt v.2 i Krajowego Systemu Konsultacyjnego (KSK)

Znak sprawy:  17/MODERNIZACJA - POBYT I KSK/PN/17

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość:
powyżej 135 000 euro
termin składania ofert: 28.09.2017 r.  godz. 11.00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 28.06.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 30.06.2017 r. pod numerem 2017/S 123-249642


Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2017-06-30 11:39 Autor: Małgorzata Kalinowska Data publikacji: 2017-06-30 11:39 Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kalinowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-26 Osoba modyfikująca: Małgorzata Kalinowska