ZAMKNIĘTE!!! ZAPYTANIE OFERTOWE ŚWIATŁOWÓD (naprawa uszkodzonego kabla światłowodowego 96J dla Urzędu do Spraw Cudzoziemców)

Urząd do Spraw Cudzoziemców zaprasza do składania ofert na naprawę uszkodzonego kabla światłowodowego 96J w relacji: Marynarska/Rzymowskiego – budynek przy ul. Taborowej 33.

Uszkodzenie znajduje się na odcinku, który w dokumencie pt. „dokumentacja powykonawcza 2” (w załączeniu) narysowany jest na stronie 8 – rysunek nr 2 ark. 1/3, pomiędzy studniami SK-KGP1 a SK-KGP2, przy ulicy Taborowej w Warszawie.

Do wymiany jest odcinek około 2500 metrów od budynku przy Taborowej 33 do studni SK-TP 150, gdzie dobudowana jest mufa i odnoga nieuwzględniona w dokumentacji.

Uprzejmie informujemy że w przypadku tego postępowania nie stosuje się ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” ponieważ jego wartość nie przekracza 30.000 Euro. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości zamknięcia zamówienia bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 30 tys. euro

Miejsce składania ofert: oferty prosimy przesyłać na adres e-mail: marcin.gajewski@udsc.gov.pl

Termin składania ofert: 22.10.2018 r. do godziny 16:00

Kryterium wyboru ofert: cena

Osoba do kontaktu: pan Michał Teofilak – michal.teofilak@udsc.gov.pl tel: (22) 60-156-31

W załączeniu:

  • Dokumentacja powykonawcza
  • Dokumentacja powykonawcza 2
  • Notatka z wizji lokalnej
  • Oświadczenie sprawcy
  • Polisa sprawcy
  • Zdjęcia

Data wytworzenia: 2018-10-08 12:19 Autor: Aleksander Wyszyński Data publikacji: 2018-10-08 12:19 Osoba udostępniająca na stronie: Aleksander Wyszyński Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-18 Osoba modyfikująca: