Ochrona obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz konwojowanie wartości pieniężnych

Znak sprawy:  3/OCHRONA I KONWOJOWANIE 2/US/17

tryb zamówienia: usługi społeczne
wartość: poniżej 750 000 euro
termin składania ofert: 23.01.2017 r.  godz. 12.00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

Postępowanie unieważnione


Data wytworzenia: 2017-01-19 15:20 Autor: Małgorzata Kalinowska Data publikacji: 2017-01-19 15:20 Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kalinowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-17 Osoba modyfikująca: