Ochrona obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz konwojowanie wartości pieniężnych

Znak sprawy:  1/OCHRONA I KONWOJOWANIE/US/17

tryb zamówienia: usługi społeczne
wartość:
powyżej 750 000 euro
termin składania ofert: 30.01.2017 r.  godz. 12.00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17.01.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 21.01.2017 r. pod numerem 2017/S 015-024437


Data wytworzenia: 2017-01-23 08:45 Autor: Małgorzata Kalinowska Data publikacji: 2017-01-23 08:45 Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kalinowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-17 Osoba modyfikująca: