Ogłoszenie Nr 36077 - Referendarz w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu

Dyrektor Generalny Urzędu do Spraw Cudzoziemców poszukuje kandydatki/kandydata na wolne stanowisko pracy niebędące wyższym w korpusie służby cywilnej:

Referendarz do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu

Liczba/wymiar etatu: 1/1


Data wytworzenia: 2018-10-15 12:09 Autor: Jolanta Kurowska Data publikacji: 2018-10-16 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Kurowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-19 Osoba modyfikująca: Jolanta Kurowska