Ogłoszenie Nr 53112 - Referendarz w Wydziale III Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu (zastępstwo)

Dyrektor Generalny Urzędu do Spraw Cudzoziemców poszukuje kandydatki/kandydata na wolne stanowisko pracy niebędące wyższym w korpusie służby cywilnej (zastępstwo):

Specjalista do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych dot. legalizacji pobytu cudzoziemców w Wydziale III Postępowań Odwoławczych, Departament Legalizacji Pobytu

Liczba/wymiar etatu: 1/1


Data wytworzenia: 2019-08-28 Autor: Jolanta Kurowska Data publikacji: 2019-08-28 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Kurowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-30 Osoba modyfikująca: Jolanta Kurowska