Ogłoszenie Nr 57993 - Referendarz w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu

Dyrektor Generalny Urzędu do Spraw Cudzoziemców poszukuje kandydatki/kandydata na wolne stanowisko pracy niebędące wyższym w korpusie służby cywilnej:

Referendarz do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Wydziale II Postępowań Odwoławczych, Departament Legalizacji Pobytu

Liczba/wymiar etatu: 1/1


Data wytworzenia: 2019-11-27 13:23 Autor: Jolanta Kurowska Data publikacji: 2019-11-28 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Kurowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-14 Osoba modyfikująca: Jolanta Kurowska