Ogłoszenie Nr 59760 - Referendarz w Wydziale I Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu

Dyrektor Generalny Urzędu do Spraw Cudzoziemców poszukuje kandydatki/kandydata na wolne stanowisko pracy niebędące wyższym w korpusie służby cywilnej:

Referendarz do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących ponagleń w Wydziale I Postępowań Odwoławczych, Departament Legalizacji Pobytu

Liczba/wymiar etatu: 1/1


Data wytworzenia: 2020-01-16 07:14 Autor: Jolanta Kurowska Data publikacji: 2020-01-16 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Kurowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-02-21 Osoba modyfikująca: Jolanta Kurowska