Ogłoszenie Nr 61696 - Referendarz w Wydziale III Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu

Dyrektor Generalny Urzędu do Spraw Cudzoziemców poszukuje kandydatki/kandydata na wolne stanowisko pracy niebędące wyższym w korpusie służby cywilnej:

Referendarz do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Wydziale III Postępowań Odwoławczych II, Departament Legalizacji Pobytu

Liczba/wymiar etatu: 1/1


Data wytworzenia: 2020-02-27 15:39 Autor: Jolanta Kurowska Data publikacji: 2020-02-28 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Kurowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-09 Osoba modyfikująca: Jolanta Kurowska