Ogłoszenie Nr 62339 - Referendarz w Wydziale I Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu - 4 etaty

Dyrektor Generalny Urzędu do Spraw Cudzoziemców poszukuje kandydatki/kandydata na wolne stanowisko pracy niebędące wyższym w korpusie służby cywilnej:

Referendarz do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Wydziale I Postępowań Odwoławczych, Departament Legalizacji Pobytu

Liczba/wymiar etatu: 4/1


Data wytworzenia: 2020-03-11 08:46 Autor: Jolanta Kurowska Data publikacji: 2020-03-11 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Kurowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-09 Osoba modyfikująca: Jolanta Kurowska