Ogłoszenie Nr 68797 - Referendarz do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w w Zespole Obsługi I

Dyrektor Generalny Urzędu do Spraw Cudzoziemców poszukuje kandydatki/kandydata na wolne stanowisko pracy niebędące wyższym w korpusie służby cywilnej:

Referendarz do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Zespole Obsługi I , Departament Legalizacji Pobytu

Liczba/wymiar etatu:3/1


Data wytworzenia: 2020-09-18 07:31 Autor: Barbara Tasiemska Data publikacji: 2020-09-18 07:31 Osoba udostępniająca na stronie: Barbara Tasiemska Data ostatniej modyfikacji: 2020-11-26 Osoba modyfikująca: Jolanta Kurowska