Organizacja i przeprowadzenie wyjazdu studyjnego do Norwegii dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Znak sprawy:  18/WYJAZD STUDYJNY - NORWEGIA/PN/17

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość: powyżej 135 000 euro

termin składania ofert: 08.08.2017 r.  godz. 11.00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 26.06.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 29.06.2017 r. pod numerem 2017/S 122-247249

Postępowanie realizowane w ramach projektu nr 10/1-2015/BK-FAMI „Wizyty studyjne pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców” finansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i IntegracjiData wytworzenia: 2017-06-29 09:41 Autor: Justyna Karczmarczyk Data publikacji: 2017-06-29 09:41 Osoba udostępniająca na stronie: Justyna Mamaj Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-11 Osoba modyfikująca: Małgorzata Kalinowska