Organizacja wyjazdu studyjnego do Danii dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Znak sprawy:  12/WYJAZD STUDYJNY – DANIA/PN/19

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość:
powyżej 144 000 euro
termin składania ofert: 19.04.2018 r.  godz. 11.00

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej, dostępnej pod adresem strony internetowej: https://udsc.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 01.04.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 04.04.2019 r. pod numerem 2019/S 067-157326

Postępowanie realizowane jest w ramach projektu nr 10/1-2015/BK-FAMI „Wizyty studyjne pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców” finansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – Bezpieczna przystań


Data wytworzenia: 2019-04-04 09:02 Autor: Ewa Smęt Data publikacji: 2019-04-04 09:02 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Smęt Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-10 Osoba modyfikująca: Ewa Smęt