Organizacja wyjazdu studyjnego do Francji dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Znak sprawy:  27/WYJAZD STUDYJNY - FRANCJA/PN/17

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość:
 powyżej 135 000 euro
termin składania ofert: 21.09.2017 r.  godz. 11.00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

Postępowanie realizowane w ramach projektu nr 10/1-2015/BK-FAMI „Wizyty studyjne pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców” finansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji


Data wytworzenia: 2017-09-05 16:17 Autor: Małgorzata Kalinowska Data publikacji: 2017-09-05 16:17 Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kalinowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-12 Osoba modyfikująca: Justyna Karczmarczyk