Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania „Remont ośrodka w Podkowie Leśnej – Dębaku” oraz w okresie rękojmi i gwarancji

Znak sprawy:  12/NADZÓR INWESTORSKI-DĘBAK/PN/18

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość:
poniżej 144 000 euro
termin składania ofert: 23.04.2018 r.  godz. 11:00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa


Data wytworzenia: 2018-04-11 15:42 Autor: Ewa Smęt Data publikacji: 2018-04-11 15:42 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Smęt Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-06 Osoba modyfikująca: Ewa Smęt