Prace remontowe w budynku Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ulicy Koszykowej 16 w Warszawie

Znak sprawy:  20/REMONT - KOSZYKOWA/PN/17

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość:
poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 24.07.2017 r.  godz. 11:00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

Postępowanie unieważnioneData wytworzenia: 2017-07-06 12:19 Autor: Ewa Smęt Data publikacji: 2017-07-06 12:19 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Smęt Data ostatniej modyfikacji: 2017-08-11 Osoba modyfikująca: