Prowadzenie zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży w ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce

Znak sprawy: 28/ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE/US/18

tryb zamówienia: usługi społeczne
wartość: powyżej 750 000 EURO
termin składania ofert: 21.09.2018 r. godz. 11.00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 21.08.2018 r. i opublikowane w dniu 23.08.2018 r. pod numerem 2018/S 161-369054

Postępowanie realizowane jest w ramach projektu nr 8/1/2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce” współfinansowanego środków Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji


Data wytworzenia: 2018-08-23 09:34 Autor: Małgorzata Kalinowska Data publikacji: 2018-08-23 09:34 Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kalinowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-24 Osoba modyfikująca: Małgorzata Kalinowska