Przeprowadzenie badania sondażowego cudzoziemców nw Polsce oraz opracowanie wyników tego badania

Znak sprawy: 9/BADANIE SONDAŻOWE/TP/21
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
wartość: poniżej 139 000 euro
termin składania ofert:  07.05.2021 r.  godz. 10.00
 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://zamowienia-udsc.ezamawiajacy.pl
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 27.04.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00041058/01

Data wytworzenia: 2021-04-27 10:33 Autor: Ewa Smęt Data publikacji: 2021-04-27 10:33 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Smęt Data ostatniej modyfikacji: 2021-04-27 Osoba modyfikująca: Ewa Smęt