Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych w ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej – Dębaku oraz w ośrodku dla cudzoziemców w Lininie

Znak sprawy:  14/DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 2/PN/17

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość:
poniżej 135 000 euro
termin składania ofert: 09.05.2017 r.  godz. 11.00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa


Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2017-04-25 14:48 Autor: Małgorzata Kalinowska Data publikacji: 2017-04-25 14:48 Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kalinowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-13 Osoba modyfikująca: Małgorzata Kalinowska