Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów on-line w języku angielskim z zakresu analiz strategicznych

Urząd do Spraw Cudzoziemców zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów on-line w języku angielskim z zakresu analiz strategicznych dla ekspertów z państw Grupy Wyszehradzkiej. Zamówienie zostanie udzielone w związku z realizacją projektu nr 3/8-2018/BK-FAMI „Migracyjne Centrum Analityczne” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Oferty należy złożyć w terminie do 13 sierpnia 2021r. za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl.


Data wytworzenia: 2021-07-30 16:18 Autor: Beata Car Data publikacji: 2021-07-30 16:18 Osoba udostępniająca na stronie: Beata Car Data ostatniej modyfikacji: 2021-08-27 Osoba modyfikująca: Beata Car