Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Podkowie Leśnej - Dębaku i w Lininie

Znak sprawy:  2/BL/ART. SPOŻYWCZE/PN/16

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość: powyżej 135 000 euro
termin składania ofert: 21.04.2016 r.  11:00

Unieważniono postępowanie w zakresie zadania częściowego nr 1 oraz zadania częściowego nr 2

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. Taborowa 33, 02-699 WarszawaData wytworzenia: 2016-03-09 15:28 Autor: Data publikacji: 2016-03-09 15:28 Osoba udostępniająca na stronie: Anna Leman Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-11 Osoba modyfikująca: