Sprzedaż wraz z dostawą 2 pojazdów sanitarnych medycznych oraz 2 pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Filtra Epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej

nr sprawy: 58/BL/TRANSPORT MEDYCZNY II/PN/15

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

wartość: powyżej 134 000 euro

termin składania ofert: 24.11.2015 godz. 11:00

w związku z realizacją projektu KIK/02 „Budowa filtra epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONEData wytworzenia: 2015-10-14 Autor: Anna Leman Data publikacji: 2015-10-14 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Anna Leman Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-11 Osoba modyfikująca: