Sukcesywne dostawy oleju opałowego do obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Znak sprawy:  29/BL/OLEJ OPAŁOWY/PN/17

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość: powyżej 135 000 euro

termin składania ofert: 16.11.2017 r.  godz. 11.00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 05.10.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 10.10.2017 r. pod numerem 2017/S 194-397707


Data wytworzenia: 2017-10-10 09:24 Autor: Justyna Karczmarczyk Data publikacji: 2017-10-10 09:24 Osoba udostępniająca na stronie: Justyna Mamaj Data ostatniej modyfikacji: 2017-12-06 Osoba modyfikująca: Ewa Smęt