świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Znak sprawy: 42/BL/USŁUGI EDUKACYJNE/PN/15 

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość: powyżej 134 000 euro
termin składania ofert: 31.07.2015 r.  11:00Data wytworzenia: 2015-07-15 16:48 Autor: Data publikacji: 2015-07-15 16:48 Osoba udostępniająca na stronie: Marta Stelęgowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-11 Osoba modyfikująca: