Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Znak sprawy: 18/USŁUGI EDUKACYJNE/US/18

tryb zamówienia: usługi społeczne
 

wartość: powyżej 750 000 EURO
termin składania ofert: 14.06.2018 r. godz. 10.00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25.05.2018 r. i opublikowane w dniu 30.05.2018 r. pod numerem 2018/S 101-231648

Postępowanie realizowane jest w ramach projektu nr 8/1/2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce” współfinansowanego środków Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji


Data wytworzenia: 2018-05-30 12:37 Autor: Małgorzata Kalinowska Data publikacji: 2018-05-30 12:37 Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kalinowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-17 Osoba modyfikująca: Małgorzata Kalinowska