Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej: https://udsc.ezamawiajacy.pl, zwanej dalej Platformą.

Zamawiający informuje, że Wykonawcy mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania oraz zadawać pytania do SIWZ bez konieczności zakładania konta i logowania się na Platformie.

W celu zapoznania się z dokumentacją postępowania, w zakładce „Lista ogłoszeń o postępowaniach” po lewej stronie, dalej „Aktualne” należy wyszukać przedmiotowe postępowanie. Po upływie terminu składania ofert, aby odszukać niniejsze postępowanie należy przejść do zakładki „Archiwalne”.

W sekcji „Dokumenty zamówienia” przedmiotowego postępowania dostępna jest dokumentacja postępowania. Pobieranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy odznaczyć wszystkie załączniki i wybrać polecenie „Pobierz”.

Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zadawać pytania do treści SIWZ za pośrednictwem Platformy używając polecenia „Zadaj pytanie”. Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona do wiadomości publicznej i będzie widoczna w sekcji „Pytania i odpowiedzi”.

Przystąpienie do postępowania w celu złożenia oferty wymaga posiadania przez Wykonawcę rejestrowanego konta na Platformie. Rejestracja i użytkowanie konta są bezpłatne.

UWAGA: Proces akceptacji wniosku rejestracyjnego, w przypadku poprawnie wprowadzonych danych trwa do 24 godzin w dni robocze.

Dodatkowe informacje związane z procesem rejestracji oraz innych aspektów technicznych Platformy można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00:

Szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z Platformy Wykonawca znajdzie w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.


Data wytworzenia: 2019-09-17 10:44 Autor: Małgorzata Kalinowska Data publikacji: 2019-09-17 10:44 Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kalinowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-03 Osoba modyfikująca: Małgorzata Kalinowska