Świadczenie usług jako konsultant obsługujący infolinię w ramach projektu nr 6/1-2015/BK-FAMI

Urząd do Spraw Cudzoziemców zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług jako konsultant obsługujący infolinię, w ramach projektu nr 6/1-2015/BK-FAMI pt. „Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań”.

Oferty należy złożyć w terminie do 29 października 2020 roku za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl.


Data wytworzenia: 2020-10-22 11:11 Autor: Beata Car Data publikacji: 2020-10-22 11:11 Osoba udostępniająca na stronie: Beata Car Data ostatniej modyfikacji: 2020-11-09 Osoba modyfikująca: Beata Car