Świadczenie usług ochrony nieruchomości Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Jachrance

Znak sprawy: 14/OCHRONA-JACHRANKA/PN/21

tryb zamówienia: art. 132 w związku z art. 359 pkt 1 ustawy Pzp
wartość:
powyżej 750 000 euro
termin składania ofert: 24.08.2021 r.  godz. 11.00

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://zamowienia-udsc.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 06.08.2021 r. pod numerem 2021/S 151-402918


Data wytworzenia: 2021-08-06 09:15 Autor: Ewa Smęt Data publikacji: 2021-08-06 09:15 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Smęt Data ostatniej modyfikacji: 2021-08-06 Osoba modyfikująca: Ewa Smęt