Świadczenie usług serwisu, naprawy i przeglądów konserwacyjnych agregatów prądotwórczych i zasilaczy UPS w obiektach Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Znak sprawy:  9/SERWIS AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH I ZASILACZY UPS/PN/17

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość: poniżej 135 000 euro
termin składania ofert: 27.02.2017 r.  godz. 12.00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 WarszawaData wytworzenia: 2017-02-08 13:00 Autor: Justyna Mamaj Data publikacji: 2017-02-08 13:00 Osoba udostępniająca na stronie: Justyna Mamaj Data ostatniej modyfikacji: 2017-06-30 Osoba modyfikująca: