Świadczenie usług wypłaty środków pieniężnych w formie przekazów zlecanych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców

Znak sprawy: 33/PRZEKAZY/US/18

tryb zamówienia: usługi społeczne
wartość: poniżej 750 000 EURO
termin składania ofert: 26.11.2018 r. godz. 11:00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa


Data wytworzenia: 2018-10-11 09:19 Autor: Ewa Smęt Data publikacji: 2018-10-11 09:19 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Smęt Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-27 Osoba modyfikująca: Ewa Smęt