Usługi analityczne

Urząd do Spraw Cudzoziemców zaprasza do złożenia oferty na realizację usług analitycznych, w ramach projektu nr 3/8-2018/BK-FAMI „Migracyjne Centrum Analityczne”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - „Bezpieczna przystań”.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 18.08.2021 r.za pomocą poczty elektronicznej na adres: fundusze@udsc.gov.pl.


Data wytworzenia: 2021-08-06 13:02 Autor: Beata Car Data publikacji: 2021-08-06 13:02 Osoba udostępniająca na stronie: Beata Car Data ostatniej modyfikacji: 2021-09-16 Osoba modyfikująca: Beata Car