Usługi cateringowe dla cudzoziemców przebywających w Ośrodku dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej

Znak sprawy:  5/CATERING - BIAŁA PODLASKA/US/17

tryb zamówienia: usługi społeczne
wartość:
powyżej 750 000 euro
termin składania ofert: 07.02.2017 r.  godz. 11.00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 27.01.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 31.01.2017 r. pod numerem 2017/S 021-035809


Data wytworzenia: 2017-01-31 09:49 Autor: Justyna Mamaj Data publikacji: 2017-01-31 09:49 Osoba udostępniająca na stronie: Justyna Mamaj Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-17 Osoba modyfikująca: