Wydruk, nagranie i dostawę materiałów dydaktycznych do nauki języka polskiego, jako obcego na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Znak sprawy: 31/WYDRUK  MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH/PN/19

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość:
 poniżej 144 000 euro
termin składania ofert: 03.07.2019 r.  godz. 10:00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

 

Postępowanie jest realizowane w ramach projektu nr 8/1/2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań”


Data wytworzenia: 2019-06-13 13:53 Autor: Ewa Smęt Data publikacji: 2019-06-13 13:53 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Smęt Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-23 Osoba modyfikująca: Ewa Smęt