Wykonanie robót budowlanych w obiekcie Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie

znak sprawy:  22/REMONT I WYKONANIE KLIMATYZACJI - TABOROWA/PN/20

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość:
poniżej 5 350 000 EURO
termin składania ofert:
21.09.2020 r.  godz. 12:00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

Postępowanie jest realizowane w ramach projektu nr 2/4-2017/BK-FAMI „Modernizacja Punktu Przyjmowania Wniosków od Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań"


Data wytworzenia: 2020-09-01 12:56 Autor: Michał Wrzesiński Data publikacji: 2020-09-01 12:56 Osoba udostępniająca na stronie: Michał Wrzesiński Data ostatniej modyfikacji: 2020-11-10 Osoba modyfikująca: Małgorzata Kalinowska