Wykonywanie tłumaczeń na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Znak sprawy:  11/TŁUMACZENIA/PN/17

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość: powyżej 135 000 euro
termin składania ofert: 25.04.2017 r.  godz. 11:00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14.03.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 16.03.2017 r. pod numerem 2017/S 053-098094Data wytworzenia: 2017-03-16 11:38 Autor: Ewa Smęt Data publikacji: 2017-03-16 11:38 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Smęt Data ostatniej modyfikacji: 2017-06-30 Osoba modyfikująca: