Wykonywanie tłumaczeń w zakresie języków pozaeuropejskich na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Znak sprawy: 9/BL/TŁUMACZENIA/PN/16

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość: powyżej 135 000 euro
termin składania ofert: 20.04.2016 r.  11:00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. Taborowa 33, 02-699 WarszawaData wytworzenia: 2016-04-06 15:37 Autor: Data publikacji: 2016-04-06 15:37 Osoba udostępniająca na stronie: Anna Leman Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-11 Osoba modyfikująca: