Wystąpienie pokontrolne - ocena zgodności danych zarejestrowanych w SI Pobyt z decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Wojewodę Opolskiego w przedmiocie udzielania cudzoziemcom zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP.

Wystąpienie pokontrolne Opole.pdf (205kB) pdf


Data wytworzenia: 2014-12-11 09:48 Autor: Administrator Data publikacji: 2014-12-11 09:48 Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Data ostatniej modyfikacji: 2014-12-11 Osoba modyfikująca: Administrator