Wystąpienie pokontrolne w zakresie oceny prawidłowości prowadzenia przez Wojewodę Zachodniopomorskiego postępowań о udzielenie zezwolenia па pobyt czasowy i pracę


Data wytworzenia: 2018-01-24 15:42 Autor: Aleksander Wyszyński Data publikacji: 2018-01-24 15:42 Osoba udostępniająca na stronie: Aleksander Wyszyński Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-24 Osoba modyfikująca: