Wystąpienie pokontrolne z kontroli planowanej w zakresie dokonanie oceny warunków socjalno-bytowych w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy znajdującego się w Lininie

Wystapienie pokontrolne Linin.pdf (158kB) pdf


Data wytworzenia: 2014-12-11 09:40 Autor: Administrator Data publikacji: 2014-12-11 09:40 Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Data ostatniej modyfikacji: 2014-12-11 Osoba modyfikująca: Administrator