Wystąpienie pokontrolne z kontroli planowej dotyczącej oceny terminowości wpisywania danych do Systemu Informatycznego POBYT v.2 przez pracowników Departamentu Postępowań Uchodźczych

Wystąpienie pokontrolne.pdf (402kB) pdf


Data wytworzenia: 2014-12-11 09:44 Autor: Administrator Data publikacji: 2014-12-11 09:44 Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Data ostatniej modyfikacji: 2014-12-11 Osoba modyfikująca: Administrator