Wystąpienie pokontrolne z kontroli planowej sprawdzającej w zakresie dokonania oceny poprawności przekazywania w roku 2013, korespondencji adresowanej do cudzoziemców ubiegających sie o nadanie statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wystąpienie pokontrolne UdSC.pdf (373kB) pdf


Data wytworzenia: 2014-12-11 09:49 Autor: Administrator Data publikacji: 2014-12-11 09:49 Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Data ostatniej modyfikacji: 2014-12-11 Osoba modyfikująca: Administrator