Wystąpienie pokontrolne z kontroli planowej w zakresie dokonania oceny prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie tłumaczeń na potrzeby UdSC

Wystapienie pokontrolne UdSC.pdf (187kB) pdf


Data wytworzenia: 2014-12-11 09:50 Autor: Administrator Data publikacji: 2014-12-11 09:50 Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Data ostatniej modyfikacji: 2014-12-11 Osoba modyfikująca: Administrator