Wystąpienie pokontrolne z kontroli w zakresie oceny sposobu prowadzenia przez Wojewodę Lubelskiego postępowań administracyjnych w przedmiocie udzielania cudzoziemcom zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wystąpienie pokontrole Lublin.pdf (341kB) pdf


Data wytworzenia: 2014-12-11 09:45 Autor: Administrator Data publikacji: 2014-12-11 09:45 Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Data ostatniej modyfikacji: 2014-12-11 Osoba modyfikująca: Administrator