Wystąpienie pokontrolne z kontroli w zakresie oceny terminowości prowadzenia przez Wojewodę Łódzkiego postępowań administracyjnych w przedmiocie udzielenia cudzoziemcom zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony

Wystąpienie pokontrolne Łódź.pdf (193kB) pdf


Data wytworzenia: 2014-12-11 09:36 Autor: Administrator Data publikacji: 2014-12-11 09:36 Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Data ostatniej modyfikacji: 2014-12-11 Osoba modyfikująca: Administrator