Wystąpienie pokontrolne z kontroli w zakresie terminowości prowadzenia przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego postępowań administracyjnych w przedmiocie udzielania cudzoziemcom zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP.

plik (268kB) pdf


Data wytworzenia: 2014-12-11 09:43 Autor: Administrator Data publikacji: 2014-12-11 09:43 Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Data ostatniej modyfikacji: 2014-12-11 Osoba modyfikująca: Administrator