Zakup, dostawa i konfiguracja urządzeń, licencji oraz zabezpieczeń typu firewall niezbędnych do zapewnienia poprawnego działania oraz zabezpieczenia Modułu Obsługi Spraw Systemu Pobyt v.2 na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców

znak sprawy:  24/SYSTEM POBYT V.2 - ROZBUDOWA MODUŁU OBSŁUGI SPRAW/PN/20

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość:
poniżej 139 000 EURO
termin składania ofert:
23.11.2020 r.  godz. 12:00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

Postępowanie w zakresie zadania częściowego nr 1 jest realizowane w ramach projektu nr 1/8-2018/BK-FAMI „Modernizacja Systemu Pobyt v.2 w zakresie utworzenia Modułu Obsługi Spraw”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań"


Data wytworzenia: 2020-11-09 12:31 Autor: Michał Wrzesiński Data publikacji: 2020-11-09 12:31 Osoba udostępniająca na stronie: Michał Wrzesiński Data ostatniej modyfikacji: 2020-12-08 Osoba modyfikująca: Ewa Smęt